Energia słoneczna

Energia słoneczna jest jedną z wielu energii odnawialnych. Jak sama nazwa wskazuje jej źródłem energii jest słońce. Energia słoneczna całkowicie sprzyja środowisku naturalnemu i nie naraża go na żadne niebezpieczeństwa. Można ją wykorzystywać na przykład do ogrzewania domu lub mieszkania za pomocą ogniw słonecznych jak i do ogrzewania wody poprzez zamontowane na dachu zbiorniki zwane kolektorami. Wykorzystanie energii słonecznej jest dużo bardziej ekonomiczne niż wykorzystywanie energii elektrycznej. Aby korzystać z energii słonecznej wystarczy zainwestować w ogniwa słoneczne. Ogniwa słoneczne nie są tanie, lecz po dłuższym czasie użytkowania pieniądze wydane na ogniwa zwrócą się, ponieważ nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów za korzystanie z tego rodzaju energii w przeciwieństwie do energii elektrycznej. Energia słoneczna to jedna z najpopularniejszych i najłatwiejszych do zastosowania energii odnawialnych, z których korzystają ludzie w swoich domach lub mieszkaniach na całym świecie.

Energia słoneczna

Energia słoneczna pomaga w zaoszczędzeniu dużej ilości pieniędzy na ogrzewaniu wody. Dzięki zamontowaniu na dachu zbiorników zwanych kolektorami można cieszyć się ciepłą wodą za mały koszt. Jedynym kosztem, który ponosi klient (na przykład przeciętny mieszkaniec bloku lub domu) jest kupno i instalacja odpowiedniego zbiornika. Pozyskiwanie ciepłej wody za pomocą promieni słonecznych jest znane już od dawna. Ta metoda jest powszechnie dostępna i sprawdzona, więc nie ma żadnych obaw na temat jej działania. Dzięki energii słonecznej możemy pozyskać wystarczające ilości elektryczności by zasilić całe mieszkanie lub nawet dom. Aby móc korzystać z takiej energii należy zainstalować na dachu bloku \ domu lub w pobliżu słoneczne ogniwa fotowoltaiczne. Takie ogniwa służą po prostu do „zbierania” promieni słonecznych i przetwarzaniu ich na energie elektryczną. Następnie wytworzoną energie elektryczną magazynuje się w bateriach, dzięki czemu z prądu możemy korzystać nawet w nocy. Przetwarzanie promieni słonecznych na prąd jest bardzo pożytecznym działaniem, ponieważ po dłuższym użytkowaniu jest to o wiele mniejszy koszt niż korzystanie ze zwykłej energii elektrycznej.

Energia wietrzna

Energia wietrzna to jedna z trzech najbardziej znanych energii odnawialnych. Jest to bardzo dobra metoda na pozyskiwanie energii w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Jak na razie na świecie energią wietrzną zasilane jest zaledwie 1% społeczeństwa, lecz technologia cały czas idzie do przodu i prace nad udoskonalaniem tej metody twoją cały czas. Jest to o tyle trudny proces uzyskiwania energii z odnawialnych, (czyli niekończących się) środków, ponieważ nie każdy wiatr nadaje się do uzyskania z niego energii. Niestety nie każdy człowiek może posiadać swój osobisty wiatrak do uzyskiwania energii z powietrza. Największą korzyścią w stosowaniu energii pozyskiwanej z wiatru jest to, że ta energia elektryczna jest dużo tańsza od energii elektrycznej pozyskanej ze standardowych źródeł energii nieodnawialnych. Jest tańsza, ponieważ energia elektryczna otrzymana z wiatru nigdy się nie kończy w przeciwieństwie do energii otrzymanej na przykład z surowców mineralnych, których w końcu braknie.

Energia wodna

Energia wodna to rodzaj energii odnawialnej. Przeważnie jest wykorzystywana w gospodarstwach. Ten sposób zasilania jest znany od bardzo dawna. Energię wodną stosowano w młynach, kuźniach czy na przykład tartakach, dzięki czemu jest teraz powszechnie wykorzystywana na całym świecie. Energia wodna może być pozyskiwana na różne sposoby. Niestety nie każdy może korzystać z tego typu energii odnawialnej, ponieważ jest do tego potrzebne duże skupisko wody (najlepiej rzeka). Najbardziej popularne jest stosowanie koła wodnego, które przetwarza energię z obrotów koła na energię elektryczną. Energia wodna jest całkowicie bezpieczna dla środowiska, ponieważ w procesie jej wytwarzania biorą udział same naturalne elementy. Jest także wiele elektrowni wodnych. Dzieli się je na tak zwane „Duże” i tak zwane „Małe(do 5 MW)”. Elektrownie wodne mogą być stosowane do produkcji energii elektrycznej (elektrownie przepływowe) oraz do przechowywania tej wytworzonej w inny sposób (elektrownie szczytowo-pompowe).

Czynniki które ograniczają aktywność życiową można podzielić na: biologiczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne.Wśród czynników biologicznych można wyróżnić:- pogorszenie stanu zdrowia,- trudności w samodzielnym poruszaniu się.Do czynników psychicznych zalicza się:- stopniowe ograniczanie dotychczasowych kontaktów społecznych (wymieranie krewnych, przyjaciół,- nieufność i niechęć do zawierania nowych kontaktów.Wśród czynników społecznych największe znaczenie mają: – fakt owdowienia, zwłaszcza śmierć żony stanowi poważne zagrożenie dla mężczyzn zwiększając ryzyko choroby i zgonu w ciągu dwóch lat,- utrata roli zawodowej w związku z przejściem na emeryturę,- izolacja społeczna zwiększa ryzyko zachorowalności i śmiertelności.

Naturalne bariery biologiczne

Wraz z rozwojem transportu, a przede wszystkim lotnictwa, praktycznie zniesione zostały czasowe i przestrzenne bariery komunikacyjne.Zostały też poważnie zaburzone naturalne bariery biologiczne dla transmisji zakażeń. Ocenia się, że rocznie ponad 500 mln osób przekracza międzypaństwowe granice na pokładach samolotów docierających do najodleglejszych obszarów kuli ziemskiej. Wraz z podróżnymi i ich bagażem, a także z transportowanymi towarami przenoszone są różne drobnoustroje, w tym chorobotwórcze, nawyki, obyczaje i zachowania, następstwa przebytych zakażeń i podatność na zakażenia. Zrównoważony rozwój transportu Transport stał się obecnie poważnym i dominującym zagrożeniem dla środowiska. W dużej mierze zadecydowały o tym błędy, jakie popełniono w polityce transportowej wielu krajów.Zróżnicowany transport będzie wymagał z jednej strony najlepszych technologii przy produkcji środków transportu, z drugiej strony istotnego ograniczenia ruchu samochodowego, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych.Obecnie istniejący system transportowy musi być przekształcony z dominującego teraz transportu samochodowego do transportu kolejowego i zbiorowego. Komunikacja zbiorowa, po zapewnieniu jej dynamicznego i sprawnego rozwoju, powinna odgrywać dominującą rolę w podróżach codziennych i przy pokonywaniu dużych odległości.