Biologia systemowa

Wszystkie nauki, biologiczne, matematyczne, fizyczne i inne, mają na celu odnalezienia zastosowań praktycznych określonych elementów wiedzy teoretycznej. Takie działania przeprowadza między innymi biologia systemowa, czyli dział nauk przyrodniczych, która łączy podstawowe elementy wiedzy biologicznej w systemy, będące później wykorzystywane w celu odnalezienia oddziaływań między innymi tego typu systemami. Takie działania są bardzo praktyczne pod każdym względem, gdyż dzięki nim jest możliwe odnalezienie sposobów na ewentualne zapobieganie negatywnym wzajemnym skutkom tych systemów. Przykładem systemów takich może być oddziaływanie chorób na organizmy ludzie i wewnętrzną ochronę organizmu człowieka, zaś przykładem odnalezienia sposobu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom może być stworzenie szczepionki na różnego rodzaju choroby i ujmy na zdrowiu. Biologia systemowa łączy elementy wiedzy, zdobyte przez inne dziedzin nauk przyrodniczych, między innymi genomika, metabolomika, proteomika i inne. Zastosowanie biologii systemowej jest jednym z najbardziej efektownych zastosowań nauk biologicznych, ponieważ to właśnie dzięki niej jest możliwa kontynuacja działań, które zostały zapoczątkowane przez bardziej szczegółowe dziedziny nauk przyrodniczych.

Organizmy

Wszystkie organizmy, zarazem żywe, jak i nieożywione, są zbudowane z różnych cząstek strukturalnych. Biologia strukturalna jest połączeniem biologii molekularnej, biochemii i biofizyki. Zajmuje się ona badaniem dużych biocząsteczek, między innymi białek i kwasów nukleinowych. Są to elementy komórki mające wielki wpływ na funkcjonowanie komórki. Umożliwiają one podstawowe procesy takie jak oddychanie komórkowe i obróbka informacji genetycznych. W celach tych badań są wykorzystywane mikroskopy elektronowe, gdyż standardowe mikroskopy optyczne nie są w stanie umożliwić obserwacji tak mikroskopijnych elementów komórek. Niekiedy dokonuje się także modyfikacji i tworzenia modelów cząsteczek. Biologia strukturalna pozwala także zrozumieć wszystkie podstawowe procesy wykonywane przez elementy komórki w niej samej, a także krok po kroku przeprowadzić ewentualne rekonstrukcje tych procesów. Jest to bardzo ważne z powodu wielkiego wpływu tych procesów na funkcjonowanie każdego organizmu, ludzkiego, zwierzęcego oraz roślinnego. Większość skutków badań biologii strukturalnych jest związanych z mikroskopijnymi cząstkami organizmów, lecz te mikroskopijne elementy organizmów mają ogromny wpływ na funkcjonalność tkanek.

Świat literatury

Świat literatury jest bardzo bogaty, co wie każdy z nas. Od wieków mamy możliwość korzystania z zapisów, gdzie mowa nie tylko o poezji czy też epice, ale również dokumentach czy też aktach. Biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie każdy z nas posługuje się alfabetem każdego dnia powstają tysiące tekstów, które charakteryzują się zupełną odrębnością i oryginalnością. Jednakże nie każdy z nas pasjonuje się taką formą rozrywki, gdzie znaczna grupa ludzi woli obejrzeć ekranizację światowej sławy autora. Gdy mowa natomiast o literaturze na przykład w szkołach, mamy styczność z podręcznikami oraz materiałami pomocniczymi w edukacji. Czasem bywa tak, że zawarte informacje w tekście są zupełnie nie zrozumiałe dla odbiorcy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na fakt, że odbiorcami są młodzi ludzie, którzy bardzo często gubią się w wielokrotnie złożonych zdaniach na zupełnie abstrakcyjny temat. Wielkim atutem jest natomiast bogactwo informacji, obrazów, rycin oraz wykresów, które znacznie ułatwiają przyswajanie wiedzy. Naukowcy udowodnili, że nauka poprzez działanie jest znacznie lepiej przyjmowana przez młodego człowieka, co informuje nas o fakcie, że im materiały są bardziej różnorodne, tym łatwiej uczniowie przyswajają wiedzę.

Biomasa

Biomasa jest najstarszą i najczęściej wykorzystywaną metoda pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Biomasa to wszystkie odpadki pochodzące z gospodarstw domowy, liście oraz odchody zwierzęce i tym podobne. Biomasa występuje w trzech stanach skupienia (ciekły, stały i gazowy). Dzięki tej możliwości pozyskiwania energii korzystamy nie tylko na tym, że jest to energia odnawialna i nie szkodliwa dla środowiska, lecz także na tym, że powstaje z naturalnych odpadów, które są odpowiednio wykorzystane. Biomasa to nic innego jak masa materii zawarta w organizmach. Energia pozyskiwana z biomas jest całkowicie naturalna i nie szkodliwa dla środowiska, ponieważ przemiana ta zachodzi poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. Dzięki spalaniu uzyskujemy ciepło, które później (tak jak w przypadku pozyskiwania prądu z promieni słonecznych) przekształca się na energię elektryczna lub inny rodzaj energii. Oprócz spalania energię z biomasy pozyskujemy także za pomocą zgazowania, w wyniku fermentacji oraz estryfikację- biodiesel.

Energia odnawialna

Energia odnawialna to taka energia, której odnowa odbywa się w krótkim czasie. Energią odnawialną można nazwać taką energię, która nieustannie odnawia się w procesach naturalny oraz jest w przyrodzie jej tyle, że nigdy się nie skończy. Taką energię można pozyskać między innymi z takich źródeł jak woda, słońce, wiatr, biogaz oraz biomasy (drewno, słoma, odchody zwierząt). Jednym z głównych elementów energii odnawialnej jest to aby w jak najmniejszym stopniu była szkodliwa dla środowiska. Nie zawsze energia odnawialna znaczy energia ekologiczna, ponieważ urządzenia do jej wytwarzania mogą zanieczyszczać środowisko naturalne. Przeciwieństwem energii odnawialnej jest energia ze źródeł nieodnawialnych takich jak na przykład rudy metali lub zasoby mineralne, lecz proces jej tworzenie jest o wiele dłuższy i bardziej pracochłonny. Energię odnawialną uzyskujemy między innymi z elektrowni jednak ostatnimi czasy bardzo popularna jest forma pobierania energii odnawialnej za pomocą ogniw słonecznych. Dzięki takim ogniwom każdy człowiek we własnym prywatnym domu lub nawet mieszkaniu może zaopatrzyć się w darmową energię. Wiele firm stosuje także wiatraki postawione na swoim terenie do pozyskiwania energii odnawialnej, której źródłem jest wiatr. Jest to bardzo praktyczny sposób, ponieważ ustawienie paru ogniw słonecznych znacznie zmniejszy wydatki pieniężne. W dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej domów z wbudowanymi różnymi urządzeniami do pozyskiwania darmowej energii odnawialnej. Energia odnawialna to bardzo dobre rozwiązanie dla przeciętnych ludzi jak i dla dużych firmy. Dzięki niej zaoszczędzamy pieniądze i dbamy o środowisko naturalne a co za tym idzie żyje nam się przyjemniej, bezpieczniej i wygodniej, ponieważ nie musimy się martwić, że pewnego dnia złoża surowców mineralnych i rudy metali wyczerpią się i zostaniemy pozbawieni energii. Reasumując energia odnawialna jest dużo lepszym rozwiązaniem niż inne sposoby pozyskiwania energii, ponieważ nigdy się nie skończy i zapewnia